Marek Valášek

Dirigent, varhaník, pedagog

MgA. & Mgr. Marek Valášek, Ph.D. (1969) vystudoval dirigování na hudební fakultě pražské AMU, na Pedagogické fakultě UK absolvoval obory hudební výchova – sbormistrovství a na Týnské škole v Praze obor regenschori. V rámci Pražského jara 2005 v české premiéře provedl celovečerní oratorium Ecce Homo Jana Hanuše, v listopadu 2005 se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu natočil Hanušovu I. symfonii a v roce 2009 ve světové premiéře uvedl Hanušovo Requiem. V roce 2006 hostoval v litevském Vilniusu a v japonském Kjótu. Pravidelně je zván k vedení sbormistrovských kurzů a do porot sborových soutěží. V roce 2013 mu byla Nadací Českého hudebního fondu a Sdružením sborových dirigentů Asociace hudebních vědců a umělců udělena prestižní profesní Cena Ferdinanda Vacha.

Marek Valášek je hlavním varhaníkem řádu kapucínů v Praze na Hradčanech, uměleckým vedoucím ansámblu Piccolo coro & Piccola orchestra, pedagogem Pražské konzervatoře (oddělení odborné teorie) a zároveň sbormistrem všech konzervatorních sborů. Na katedře hudební východy PedF UK vyučuje od roku 2002, od roku 2011 je vedoucím oddělení sbormistrovství, od roku 2018 vedoucím katedry.

Jaké bylo Vaše první setkání se soutěží Concertino Praga?

Jako pedagog Pražské konzervatoře sleduji po mnoho let se zájmem i hrdostí soutěžní výkony jednotlivých instrumentalistů i ansámblů.

Jaký druh hudby máte osobně nejraději?

Preferuji vokální a vokálně-instrumentální hudbu, užiji si zvuk orchestru i malého ansámblu, významnou roli vždy sehraje kvalita interpretace. Mám hodně rád soudobou hudbu.

Jak obecně pohlížíte na umělecké soutěže a na objektivitu měření výkonů?

Každá soutěž je v něčem nespravedlivá. I při největší snaze o objektivitu je hodnocení ovlivněno subjektivním dojmem. Ale ze seriózních porot mám zkušenost, že se hodnotitelé většinou shodnou.

Co si myslíte o anonymním způsobu hodnocení nahrávek ve srovnání s hodnocením živých vystoupení?

Hodnocení nahrávek se většinou zploští na "hledání chyb". Chybí mi při něm možnost vidět interpreta "v akci", s emocí, s prožitkem; s trémou, s bojovností, s radostí, se smutkem…

V čem podle Vás spočívá největší přínos hudebních soutěží pro mladé muzikanty?

Přínos každé soutěže je především v motivaci, před výkonem ve vysoce konkurenčním prostředí se člověk dokáže vyburcovat k obrovskému výkonu. Na soutěžích je důležitá i možnost slyšet výkony ostatních.

Sledujte nás

Další osobnosti