CONCERTINO PRAGA 2003

29. říjen 2003

Dne 15. října 2003 zasedala v Praze porota 38. ročníku Rozhlasové soutěže České republiky CONCERTINO PRAGA v tomto složení:

předseda: Miroslav Langer
členové: Věra Lejsková, Miroslav Vilímec, František Novotný, Jiří Bárta

Porota vyslechla soutěžní nahrávky 8 kandidátů (4 klavíristé, 2 houslisté, 2 violoncellisté) a udělila tyto ceny :

K L A V Í R
I. cena
Marie Al-Ashhabová, nar.20. 12. 1988, ZUŠ Most (Věra Vlková)

II. cena
Lucie Valčová, nar. 9. 12. 1987, Konzervatoř Č. Budějovice (Marie Šimková-Kotrčová)

Zvláštní cena za provedení povinné skladby:
Leoš Janáček: V mlhách
Marie Al-Ashhabová

H O U S L E

I. cena neudělena

II.cena
Markéta Janoušková, nar. 2. 7. 1989, HŠ hl. m. Prahy (Dana Vlachová)

V I O L O N C E L L O

I.cena neudělena

II.cena
Petr Mašlaň, nar. 29. 9. 1987, Gymnázium J. Nerudy, Praha (Jan Vychytil)

Zvláštní cena za provedení povinné skladby:
Bohuslav Martinů: III.Sonáta pro violoncello a klavír
Petr Mašlaň

Podle rozhodnutí poroty budou Českou republiku v mezinárodní soutěži Concertino Praga 2003 reprezentovat:

Marie Al-Ashhabová
Lucie Valčová
Markéta Janoušková
Petr Mašlaň

Soutěže se dále zúčastnili:
Pavel Ambrož (klavír), Marie Erlebachová (klavír), Barbora Kolářová (housle), Václav Petr (violoncello)

Český rozhlas, Produkční centrum a sekretariát soutěže Concertino Praga děkuje všem kandidátům a jejich pedagogům za přípravu a účast v soutěži a přeje další umělecké úspěchy.

Vybrané nahrávky soutěže Concertino Praga budou vysílány v rozhlasových pořadech redakce vážné hudby ČRo 3, stanice Vltava.

Doc. Miroslav Langer, předseda poroty
MgA. Martin Vojtíšek, vedoucí soutěže CP

Spustit audio

Více o tématu