Podmínky Concertino Praga v roce 2022

19. leden 2022

Finále v rámci festivalu Dvořákova Praha 2022, zajímavé stipendium, profesionální rozhlasová nahrávka a série koncertů. To jsou odměny pro vítěze mezinárodní Dvořákovy rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga, jejíž 56. ročník se v těchto dnech otevírá novým soutěžícím. Do nadcházejícího ročníku se mohou přihlásit hráči v sólové kategorii.

Soutěž vypisují společně Český rozhlas a Akademie klasické hudby. Přihlášky je možné podávat přes webové stránky Českého rozhlasu do 31. března 2022, finálové soutěžní kolo se uskuteční před publikem v rámci mezinárodního hudebního festivalu Dvořákova Praha 16. září 2022.

Věkový limit soutěžících se v kategorii sólová hra liší podle nástroje: v oborech housle, klavír, violoncello, cembalo, akordeon, harfa a kytara se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového kola, tedy 16. září 2022, nepřesáhnou věkový limit 16 let. V oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón mohou přihlášku podat hráči do 17 let.

Hodnocení přihlášených sólových nahrávek proběhne nově v jednom kole. Výkony sólistů bude posuzovat devítičlenná mezinárodní porota anonymně, poté budou vyhlášeni čtyři finalisté, kteří představí své umění v živém soutěžním vystoupení.

„Na základě dvouleté zkušenosti jsme se rozhodli pro změnu v hodnocení soutěže. Ubrali jsme jedno hodnotící kolo a naopak jsme navýšili počet porotců, kteří hned v prvním kole rozhodnou o tom, kdo postoupí do finále. Dá nám to prostor, aby se na hodnocení soutěžících podíleli zástupci většiny hudebních nástrojů, přítomen bude také režisér Českého rozhlasu a jeden zástupce EBU.“ vysvětluje změnu, ke které od následujícího ročníku dochází, ředitelka Výroby Kateřina Konopásková.

Jan Simon, intendant Akademie klasické hudby k tomu dodává: „Výsledky posledních dvou ročníků ukázaly, že výsledky hodnocení porot 1. a 2. kola se takřka neliší. A to i přesto, že poroty byly personálně i nástrojově pro každé soutěžní kolo odlišně sestaveny. Evidentní je tento fakt zejména ve skupině těch nejlepších, pro které by hodnocení v 1. kole  znamenalo teoretický a v 2. kole faktický postup do finále nebo získání čestných uznání. Je zjevné, že výrazné talenty se prosazují bez ohledu na to, kým jsou hodnoceny“.

Absolutní vítěz získá možnost natočit vlastní propagační nahrávku v Českém rozhlase. Díky podpoře Nadace Karel Komárek Family Foundation a dalších partnerů obdrží nejlepší sólisté od Akademie klasické hudby stipendia ve výši 5 000, 2 800 a 1 700 EUR pro své další vzdělávání na interpretačních kurzech nebo na nákup nového nástroje. Nejlepší sólisté se poté během září představí na tradičním Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Spustit audio