Od roku 2025 dechy v samostatné kategorii

12. červen 2024

Concertino Praga nabízí příležitost k rozvíjení talentu v profesionálních podmínkách. Není to jen diplom nebo anonymní šek. Smyslem této soutěže je poskytnout cílenou podporu těm, kteří díky ní dále porostou. V roce 2025 proběhne soutěž ve DVOU sólových kategoriích.

Sólová hra I na klavír, housle, violu, violoncello, harfu a akordeon

- v nástrojových oborech klavír a housle se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 16 let.
- v nástrojových oborech viola, violoncello, harfa a akordeon se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 17 let.

Sólová hra II na příčnou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubku, lesní roh a trombón

- v nástrojových oborech příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, trubka, lesní roh a trombón se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového veřejného soutěžního kola nedovrší 18 let.

Všechny nástrojové obory jsou v jednotlivých kategoriích hodnoceny společně.

PŘIHLÁŠKA ❯❯

Velkým specifikem Concertina je jeho Jihočeský festival, což ocenilo nejen německé Trio Florestan (2. místo Concertino Praga 2023): „Každý okamžik našeho pobytu v Praze a jižních Čechách byl opravdu nádherný. Rádi jsme muzicírovali na všech krásných pódiích a potkali tolik mladých a motivovaných hudebníků. Opravdu jsme mohli vidět, jak nás hudba všechny spojuje.“

Laureáti soutěže v oboru sólová hra získávají:
- stipendia pro studium, nákup nástroje apod. až do 5000 eur,
- koncertní příležitosti v ČR i v zahraničí:
* finálový soutěžní koncert na festivalu Dvořákova Praha,
* koncert v abonentní řadě SOČR,
* koncerty na Jihočeském festivalu Concertina Praga
* koncerty ve spolupráci s festivaly Zlatá Pecka, Dvořákova Praha, Českými centry, EMCY a dalšími partnery,
- vítěz - natočení profesionální nahrávky v Českém rozhlase.

Čeští soutěžící mají možnost natočit soutěžní nahrávky ve studiové kvalitě.

Detailní podmínky soutěže najdete zde.

Termín přihlášek je 31. 3. 2025.