Osm tipů na vítěze

23. květen 2023

Dvě mezinárodní poroty, jedna pro sólovou a druhá pro komorní kategorii, rozhodly v uplynulých dnech o finalistech 57. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga, kteří se v září představí pražskému publiku v Anežském klášteře a ve Dvořákově síni Rudolfina.

O vítězství v Dvořákově rozhlasové soutěži pro mladé hudebníky budou finalisté flétnista Fabian Johannes Egger (Německo), houslistka Margaryta Pochebut (Ukrajina) a klavíristé Denis Stefanov (Ukrajina) a Adam Znamirovský (Česká republika) usilovat na veřejném finálovém soutěžním koncertě v Rudolfinu v sobotu 16. září 2023 za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou dirigenta Jana Kučery.

Podrobné informace ohledně průběhu prvního kola sólové kategorie Concertino Praga 2023 jsou k dispozici ve výsledkové listině.

O jednom z finalistů poznamenal hornista České filharmonie Jan Vobořil: Neuvěřitelný výkon. Neskutečná muzikálnost a schopnost splynutí s klavírem, pochopení a splynutí s jedinečností nástroje. Skvělá rytmika, barvy a interpretace všech skladeb.“

V komorní kategorii nejvíce bodů pro postup do finále získaly následující soubory: Duo Comenius (Česká republika), Duo Jaklová-Mráček (Česká republika), duo Matejča-Schulmeister (Česká republika) a Trio Florestan (Německo).

Výkon jednoho z komorních těles komentoval houslista Vídeňských filharmoniků Martin Kubik: „Pro mě nejlepší soubor ze všech. Velmi obtížný repertoár, téměř dokonalý, vůbec nejvyšší úroveň. Musel jsem si ho poslechnout dvakrát, protože je opravdu dobrý!“

Již nyní porota rozhodla o udělení Ceny Nadace Bohuslava Martinů pro duo Matejča-Schulmeister za nejlepší interpretaci skladatelova díla. Cena Nadace Viktora Kalabise a Zuzany Růžičkové za nejlepší interpretaci skladby 20. či 21. století byla udělena duu Matenča-Schulmeister. Cenu Nadace Karel Komárek Family Foundation pro českého účastníka, který porotu prvního kola nejvíce zaujal, získal Adam Znamirovský.

Vítěz soutěže získá možnost natočit vlastní propagační nahrávku v Českém rozhlase. Dalšími cenami jsou stipendia ve výši 5 000, 2 800, 1 700 EUR a 700 EUR, které zaštiťuje Nadace Karel Komárek Family Foundation a další partneři.  Vítězové mohou finanční odměny, které udílí Akademie klasické hudby, využít pro své další hudební vzdělávání nebo na nákup nového nástroje. Posluchači finálových klání budou mít navíc možnost udělit cenu publika.

Všichni finalisté následně vystoupí na Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Spustit audio