Concertino Praga otvírá nový ročník

31. květen 2022

Přihlaste se do Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga – v roce 2023 můžete soutěžit ve dvou kategoriích – sólové a komorní.

Všechny nástrojové obory v kategorii sólové hry jsou hodnoceny společně. Novinkou 57. ročníku Concertina Praga je posunutí věkové hranice pro soutěžící v oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón ze 17 na 18 let. K tomuto rozhodnutí dochází z důvodu posílení vyrovnanosti všech soutěžících.

Originalitou soutěže Concertino Praga je její rozhlasovost. V prvním kole soutěže hodnotí porota výkony všech soutěžících anonymně dle zaslaných nahrávek, což je zajímavá stránka i pro samotné porotce. To potvrdil člen letošní poroty, fagotista Milan Muzikář: „Byl jsem nadšený z úrovně mladých soutěžících a zároveň se mi líbí i proces hodnocení v prvním kole, kdy jsou nahrávky poslouchány zcela anonymně. Sám jsem si dělal dle repertoáru soutěžících úsudek, ze které země asi jsou. Až při odtajnění výsledků, jsem se dozvěděl, že jsem byl mnohdy velice vzdálený u svého tipu. Prvotní myšlenka soutěže, kdy je propojeno umění s rozhlasovým médiem, je úžasná. Určitě zvu všechny mladé interprety, aby při dnešních technických možnostech neváhali a poslali své nahrávky do prvního kola.“

VĚKOVÉ LIMITY
V oborech housle, klavír, violoncello, cembalo, akordeon, harfa a kytara se soutěže se mohou zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového kola, tedy 16. září 2023, nepřesáhnou věkový limit 16 let.

V oborech flétna, hoboj, klarinet, fagot, trubka, lesní roh, saxofon a trombón, kteří v době konání finálového kola, tedy 16. září 2023, nepřesáhnou věkový limit 18 let.

V kategorii komorní hra v obsazení duo až sexteto se mohou soutěže zúčastnit hudebníci, kteří v době konání finálového kola, tedy 15. září 2023, nepřesáhnou průměrný věk 20 let.

Absolutní vítězové v každé kategorii získají možnost natočit vlastní nahrávku v Českém rozhlase. Za podpory rodinné nadace Karel Komárek Family Foundation a dalších partnerů obdrží nejlepší sólisté a komorní soubory od Akademie klasické hudby stipendia ve výši 5 000, 2 800 a 1 700 eur pro své další vzdělávání nebo na nákup nástroje. Ti nejlepší sólisté a soubory se poté během září představí na tradičním Jihočeském festivalu Concertino Praga.

Tím to ale nekončí - nejlepší mladí hudebníci se do České republiky vrátí i v dalších letech a představí svoje mistrovství na koncertech, které pro ně organizátoři soutěže a jejich partneři připravují.

Podrobné podmínky jsou zveřejněné na stránkách soutěže, přihlášky je možné podávat přes webové stránky soutěže do 31. března 2023.

Spustit audio