Zasedala Národní porota Concertino Praga 2010

Zasedala Národní porota Concertino Praga 2010

Dne 8. ledna 2010 zasedala porota 44. ročníku Národní rozhlasové soutěže České republiky Concertino Praga 2010. Ta byla tentokrát složena nejen z renomovaných umělců, ale i zástupců nastupující generace mladých umělců. MgA. Ivo Kahánek, Ph.D. (klavír) a BcA. Petr Nouzovský (violoncello) se navíc v minulosti této soutěže sami úspěšně zúčastnili.

Dalšími členy poroty byli Prof. Milan Zelenka (kytara, předseda), Prof. Jiří Tomášek (housle) a MgA. Marek Velemínský (kytara). K poslechu bylo předloženo celkem 12 soutěžních nahrávek v oborech klavír (3), housle (3), violoncello (1) a klasická kytara (5). K postupu do mezinárodní soutěže porotci vybrali celkem 6 kandidátů, kteří budou Českou republiku v mezinárodním klání reprezentovat.

Zasedala Národní porota Concertino Praga 2010

Během sčítání bodů došlo hned dvakrát k situaci, kdy se na prvním místě umístili dva soutěžící. Bylo to v kategoriích housle a klavír, které měly v tomto roce velmi vysokou úroveň. Vzhledem k tomu, že v soutěži Concertino Praga nelze ceny dělit, musela porota rozhodnout, který ze soutěžících obdrží první, a který druhou cenu. Je velmi potěšitelné, že do mezinárodní soutěže vyslala v těchto oborech oba dva kandidáty.

Zasedala Národní porota Concertino Praga 2010

Věkový limit soutěžících 44. ročníku soutěže Concertino Praga byl stanoven na 16 let u oborů klavír, housle, violoncello a v oboru klasická kytara pak 19 let. Kytaristé měli možnost zúčastnit se soutěže teprve podruhé v historii (poprvé v roce 2007). Z důvodu zachování anonymity kandidátů budou výsledky národní soutěže vyhlášeny společně s výsledky mezinárodní soutěže na tiskové konferenci v pondělí 15. února 2010 v 11:00 hod v zasedací Českého rozhlasu č. 010 (Římská 13, Praha 2).

Zasedala Národní porota Concertino Praga 2010