Více cen pro vítěze a finalisty Concertino Praga

22. únor 2024

Akademie klasické hudby společně s Nadací Karel Komarek Family Foundation se rozhodly po domluvě s Českým rozhlasem o rozšíření cen AKH a KKFF pro vítěze a finalisty 58. ročníku Concertino Praga, Dvořákovy rozhlasové mezinárodní soutěže pro mladé hudebníky.

Společně se stávajícími cenami, tedy stipendiem Nadace KKFF v hodnotě 5.000,- EUR a Cenou Českého rozhlasu ve formě profesionální studiové nahrávky obdrží držitel 1. ceny:

  • AKH zprostředkuje možnost vystoupení na koncertě s orchestrem v rámci předplatitelské sezóny Filharmonie Brno 23. ledna 2025.
  • AKH zajistí a uhradí účast na prestižním zahraničním mistrovském kurzu (výběr kurzu dle nástrojového oboru vítěze po dohodě s vítězem a jeho pedagogem), a to nad finanční rámec účelového stipendia KKFF
  • ve spolupráci s Českým rozhlasem AKH vytvoří a předá držiteli 1. ceny profesionální audiovizuální záznam svého finálového vystoupení na MHF Dvořákova Praha, DVD či jiném elektronickém médiu za účelem osobní prezentace laureáta (podmínky užití budou stanoveny ve smlouvě o Ceně)

Každý z držitelů  2., 3. ceny a Čestného uznání I. stupně obdrží společně se stávajícími cenami a účelovými stipendii s nimi souvisejícími i profesionální audiovizuální záznam svého finálového vystoupení na MHF Dvořákova Praha, DVD či jiném elektronickém médiu za účelem osobní prezentace laureáta (podmínky užití budou stanoveny ve smlouvě o Ceně) vzniklý ve spolupráci AKH a Českého rozhlasu.

Český rozhlas a Akademie klasické hudby budou i nadále vyhledávat pro všechny účastníky finále Concertino Praga 2024 další možnosti kontinuálního hudebního vzdělávání a koncertních příležitostí, jak je deklarováno v platných soutěžních podmínkách 58. ročníku soutěže.

Spustit audio

Více o tématu