Seznam doporučených skladeb a odkazy, kde je možné zakoupit noty

Housle
1/ F. Ondříček: Scherzo Capriccioso pro housle a klavír op. 18
2/ B. Martinů: Pět madrigalových stancí H.297 (1943) – libovolný výběr částí
3/ B. Martinů: Sonáta pro housle a klavír č. 2 H.208 (1931) – (I. Allegro moderato, III. Poco Allegretto)
4/ S. Bodorová: „Dža more“ pro solové housle

Violoncello
1/ A. Dvořák: Klid lesa
2/ J. Suk: Balada a Serenáda op. 3
3/ B. Martinů: Variace na Rossiniho téma
4/ B. Martinů: Variace na slovenskou lidovou píseň

Klavír
1/ B. Martinů: Tři České tance (Dupák)
2/ V. Novák: Vzpomínky op. 6 (Inquieto)
3/ A. Dvořák: Humoresky op. 10 (jedna z čísel 1. es moll, č. 5. a moll, č. 8. b moll)
4/ V. Kalabis: Akcenty op. 26 (výběr)
5/ J. Gemrot: Povídka pro klavír

Klasická kytara
1/ Š. Rak: Renesanční suita (6. Renesanční pokušení)
2/ L. Sommer: Canzona e toccata per chitarra
3/ M. Zelenka: Nedokončené variace na téma Jany Obrovské

Cembalo
1/ V. Kalabis: Akvarely (1. část) - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
2/ J. Teml: Diptych 1. část, Fantasia - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
3/ J. Novák: Sonata brevis
4/ B. Martinů: Deux pièces
5/ B. Martinů: Sonáta

Harfa
1/ J. K. Krumpholtz: Preludium č. 1, op. 2
2/ J. Pauer: Partita (Intermezzo + Toccatina)
3/ M. Kymlička: Simple music for Harp
4/ I. Hurník: Tance pro harfu

Akordeon
1/ E. Douša: Pocta mistrům - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
2/ J. Feld: Dvojhlasá partitaPetite prelude
3/ P. Fiala: NáladySonatina brevis - objednávejte na  nakladatelstvi@rozhlas.cz
4/ O. Kvěch: Momentky - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
5/ J. Matys: Bagately - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
6/ J. Teml: Miniatury - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
7/ P. Trojan: Malá suita; Dny - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
8/ J. Truhlář: Suita pro Iva - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
9/ J. Meisl: Indiánské tance - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz

Příčná flétna
1/ B. Martinů: Scherzo
2/ O. Kvěch: Šest preludií (I. Melodia semplice, II. Scherzino, III. Rubato)
3/ J. Mysliveček: Flétnový koncert D Dur - 1.věta
4/ V. Blodek: Andante cantabile

Zobcová létna
1/ Jaroslav Pelikán: Koncert pro zobcovou flétnu a orchestr - objednávejte na jarda.pelikan@seznam.cz
2/ Sylvia Bodorová: Transflautato pro zobcovou flétnu - objednávejte na arcodiva@arcodiva.cz

Klarinet
1/ E. Douša: Rapsodická věta pro klarinet a klavír
2/ Z. Matějů: Smorfia (Škleb) pro klarinet a klavír
3/ B. Martinů: Sonatina pro klarinet a klavír
4/ V. Černohorská: Rondo pro klarinet a klavír

Fagot
1/ P. Čotek: Prelude et theme varié pro fagot a klavír
2/ E. Hlobil: Divertimento pro fagot a klavír
3/ O. Mácha: Sonáta pro fagot a klavír - 2. věta
4/ K. Sodomka: Andantino a Scherzando pro fagot a klavír
5/ A. Rejcha: Variace pro fagot a smyčcové kvarteto (úprava pro fagot a klavír)

Trubka
1/ B. Martinů: Sonatina pro trubku
2/ J. Filas: Sladké hořkosti

Hoboj
1/ L. Sommer: Malá sonáta pro hoboj a klavír
2/ O. Flosman: Sonatina pro hoboj a klavír - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
3/ P. Eben: Sonáta pro hoboj a klavír - 1. a 2. věta

Lesní roh
1/ J. D. Škroup: Koncert pro lesní roh B-Dur
2/ J. Kofroň: Sonatina pro lesní roh a klavír - 2. a 3. věta - objednávejte na objednavka@baerenreiter.cz

Trombón
1 / L. Simon: Fantazie pro tombon a klavír 
2/ V. Smita: Romance pro trombon a klavír 
3/ J. Dvořáček: Invence pro trombon a klavír - objednávejte na nakladatelstvi@rozhlas.cz
4/ O. Blaha: Suita pro trombon a klavír
5/ I. Loudová: Ballata antica pro trombon a klavír