Přihlášky zasílejte nově do konce října!

Termín uzávěrky pro přihlášení do soutěže Concertino Praga byl prodloužen. Vyplněnou příhlášku spolu s průvodním listem můžete zasílat do 31. října 2014.

Již 49. ročník soutěže mladých hudebníků Concertino Praga 2015 se ponese ve znamení komorních souborů, a to v kategoriích:DUO - TRIO - KVARTETO – KVINTETO.

Přihlásit se mohou soubory v obsazení dvou až pěti hráčů (duo - kvinteto) v libovolném nástrojovém obsazení. Soubor může obsahovat pouze jeden akustický klávesový nástroj. Soutěžní repertoár je volný a musí být v rozsahu 15 až 20 minut.

Věkový limit kandidátů je maximálně 18 let (tj. narozeni 1. ledna 1997 včetně a mladší), platí pro jednoho člena souboru. Věkový limit pro ostatní členy tělesa je 17 let (tj. narozeni 1. ledna 1998 včetně a mladší), platí pro ostatní členy souboru.
Další informace naleznete v podmínkach soutěže.

Spustit audio
autor: Centrum uměleckých těles, soutěží a přehlídek