Porota 3. kola

Berlínská rodačka Christine Anderson vystudovala v Drážďanech hru na housle a v Hamburku, Boloni a Berlíně hudební vědu a italskou literaturu. Její disertační práce o italské avantgardní hudbě 20. století zahrnovala rozsáhlý výzkum v Římě. Od roku 2006 působí jako producentka hudební sekce veřejnoprávní rozhlasové stanice Deutschlandfunk Kultur. Mezi její činnosti patří pravidelný hudební program „Musikfeuilleton“, vyhledávání nových talentů, vedení koncertního cyklu „Debüt im Deutschlandfunk Kultur“, pořádání koncertů Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, produkce nahrávek aj.

Jakub Hrůša (dirigent, Česká republika)

Václav Hudeček (housle, Česká republika)

Ewa Kupiec (klavír, Německo/Polsko)

Andrew Marriner (klarinet, Velká Británie)

Sergei Nakariakov (trubka, Izrael/Ruská federace)

Alexei Ogrintchouk (hoboj, Ruská federace/Nizozemsko)

Dmitry Sitkovetsky (housle, dirigent, Velká Británie)

Milan Langer (klavír, Česká republika)

Ivo Kahánek (klavír, Česká republika)