Porota 1. kola

Představujeme vám porotu 1. kola Concertino Praga 2022.

Klavírista Igor Ardašev vystudoval Konzervatoř Brno a JAMU. V letech 1989–1992 studoval u Paula Badury-Skody v Rakousku a u Rudolfa Serkina v USA. Získal řadu ocenění na mezinárodních soutěžích, mj. na Čajkovského soutěži v Moskvě, Soutěži Pražského jara a Soutěži královny Alžběty v Bruselu. Je zván na mezinárodní hudební festivaly Pražské jaro, Janáčkův máj, Festspiele Europäische Wochen Passau, Musikfestival Schloss Moritzburg, Festival Rudolfa Firkušného, Concentus Moraviae a další. Jeho diskografie zahrnuje soubornou nahrávku Beethovenových houslových sonát, díla Čajkovského, Janáčka, Dvořáka, Smetany, Liszta, Martinů, Ježka, Prokofjeva ad. Od roku 2012 pedagogicky působí na Janáčkově akademii múzických umění v Brně.

Jakub Jan Bokun – klarinet – Polsko

Jana Boušková – harfa – ČR

Všestranný hudebník Raimon Colomer vystudoval hru na kytaru a kompozici. Jako zpěvák působil v několika sborech včetně Orfeó Català de Barcelona, s nímž vystupoval po Španělsku, Francii, Itálii, Švýcarsku, Mexiku a na Kubě. Jako pedagog působil na několika hudebních školách v Katalánsku, kde kromě výuky harmonie, kontrapunktu a hudebních forem rovněž pořádal hudebněvědné konference. V letech 2005–2020 byl vedoucím rozhlasové stanice Catalunya Música, kde dodnes působí jako hudební redaktor. Má za sebou zkušenosti z porot několika hudebních soutěží a od roku 2016 je členem poradního sboru L’Auditori, nejvýznamnější hudební instituce v Katalánsku.

Petr Hanzlík vystudoval skladbu na Konzervatoři Jaroslava Ježka. Jako hudební skladatel, dramaturg, hudební režisér, zpěvák, producent a organizátor s více než třiceti lety zkušeností napříč hudebními žánry spolupracuje dlouhodobě s Českým rozhlasem i Concertinem Praga. Je autorem několika desítek skladeb v oblasti komorní, symfonické, jazzové, alternativní i scénické hudby. Je také uměleckým ředitelem a šéfdramaturgem hudebních kurzů a festivalu komorní hudby Setkání s hudbou v Soběslavi a zakladatelem a předsedou stejnojmenného spolku. Působí jako zpěvák a leader vokálního kvarteta The Swings a kapel DayDream Band a Domácí výroba. Jeho koníčkem je fotografování.

Milan Muzikář – fagot - ČR

Houslista František Souček vystudoval konzervatoř a HAMU v Praze. Je primáriem Zemlinského kvarteta,Jan Boušková které založil roku 1994 a s nímž mj. získal prestižní francouzské ocenění Diapason d´Or i ceny na soutěžích Pražské jaro 2005, New Talent EBU 2003, Londýn 2006, Banff 2007, Bordeaux 2010 aj. Jako sólista je držitelem hlavních cen na mezinárodních soutěžích Tribune of Young Artists UNESCO Lublaň, Louis Spohr Weimar, Rotary Norimberk, Kocianova houslová soutěž, Concertino Praga, Beethovenův Hradec aj. V letech 2006–2010 pracoval jako asistent kvartetní třídy prof. Waltera Levina a Rainera Schmidta na univerzitě v Baselu, od roku 2009 vyučuje housle a komorní hru na Pražské konzervatoři.

Švýcarský flétnista Felix Renggli vystupuje jako sólista i komorní hráč a pořádá mistrovské kurzy v Evropě, Jižní Americe, USA, Japonsku, Koreji a Číně, jako host se pravidelně objevuje na mezinárodních hudebních festivalech. Jeho repertoár sahá od staré hudby na dobových nástrojích až po díla autorů současných. Od roku 1994 působil jako profesor flétny a komorní hudby na Vysoké škole hudební v Basileji, v letech 2004–2014 pak na Vysoké škole hudební ve Freiburgu. Od roku 1999 je jedním ze tří uměleckých ředitelů cyklu Švýcarské komorní koncerty. Na svém kontě má řadu nahrávek se Švýcarskými komorními sólisty, Heinzem Holligerem, Cameratou Bern či Arditti Quartetem.

Roman Rindberger  trubka  Rakousko

Wolfgang Emmanuel Schmidt – violoncello – Německo