Porota 1. kola

MgA. Irvin Venyš

Porota prvního kola bude zasedat v Praze ve dnech 17. - 21. února 2020 a bude mít 7 členů. 

Milan Langer, klavír (Česká republika)

František Novotný, housle (Česká republika)

Petr Nouzovský, violoncello (Česká republika)

Irvin Venyš, klarinet (Česká republika)

Milan Puklický, hudební režisér (Česká republika)

Evert van Berkel, Sveriges Radio, EBU (Švédsko)

Anna Fusek, flétna, housle (Německo)