Na Concertino Praga 2019 poprvé zazní harfa!

12. duben 2018

Český rozhlas vyhlašuje 53. ročník Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga 2019. V novém ročníku budou mít příležitost utkat se kromě klavíristů, houslistů, violoncellistů nově také harfisté. Ten nejlepší z nich si odnese finanční odměnu ve výši tisíc eur.

Concertino Praga 2019 je vyhlášeno pro kategorii strunných nástrojů:

KLAVÍR | HOUSLE | VIOLONCELLO | HARFA

Účast v soutěži je věkově omezena. Soutěže se mohou zúčastnit hudebníci, kteří se narodili v roce 2002 nebo později.

V soutěži se hodnotí umělecké výkony kandidátů. Nahrávky musí být pořízeny v období mezi 1. lednem a 15. prosincem 2018, ve studiu či během veřejného vystoupení, a to jako live záznam bez následné editace.

Termíny 
Uzávěrka přihlášek a zasílání soutěžních nahrávek do nominačního kola je 15. prosince 2018.

Povinné sklady pro 53. ročník soutěže

housle: J. Suk: Čtyři kusy pro housle a klavír op. 17 (II. Appassionato, IV. Burleska)
violoncello: B. Martinů: Variace na Slovenskou píseň
klavír: V. Novák: Vzpomínky op. 6. (Inquietto)
harfa: J. B. Krumpholtz: Dvanáct preludií pro sólovou harfu, op. 2 (č. 6)

Náležitosti přihlášky

  • NOVÉ – videozáznam z natáčení soutěžní nahrávky, který porota zhlédne v případě pochybností spojených s natáčením soutěžní nahrávky (může být pořízený na mobilní telefon, k jeho kvalitě porota nepřihlíží)
  • životopis o maximálním rozsahu 1000 znaků
  • dvě fotografie v tiskové kvalitě s uvedením jména fotografa (minimálně 300 dpi)
  • NOVÉ – kompletní notové materiály všech volitelných skladeb (bez vepsaných poznámek)
  • přihláška s předepsanou dokumentací

Podrobné informace naleznete v Soutěžním řádu Mezinárodní rozhlasové soutěže Concertino Praga. Podívejte se také na často kladené dotazy.

autor: Concertino Praga
Spustit audio